DOGFENNAU ALLWEDDOL

Yma fe welwch rai dogfennau allweddol ar gyfer Rhaglen Lles Gogledd Powys. Yn ogystal, fe welwch ddolenni i'n cynlluniau strategol hefyd gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Yn dilyn cam cyntaf yr ymgysylltiad cymunedol/proffesiynol rhwng Mehefin 14, 2019 a Medi 16, 2019, rydym wedi cynhyrchu ein Hadroddiad Ymgysylltu Lles Gogledd Powys ‘drafft’ cyntaf. Mae'r adroddiad yn cyfleu'r adborth a'r profiadau gan ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys preswylwyr o bob oed, grwpiau anoddach eu cyrraedd, staff a phlant o'r hyn sy'n gweithio'n dda nawr, a'r hyn yr hoffent ei weld yn cael ei wella yn y cartref, yn y gymuned, rhanbarth, a’tu allan i'r sir yn y dyfodol.

Mae’r adborth a dderbyniwyd yn yr adroddiad ymgysylltu wedi cefnogi datblygiad drafft ‘Model Gofal’ gan gefnogi ‘Achos dros Newid’ i sicrhau bod llais ein preswylwyr wrth wraidd model gofal newydd trwy ddull cyd-gynhyrchu.

Gallwch weld y Model Gofal 'drafft' llawn trwy glicio ar y PDF isod:

I weld ein Cyd-Strategaeth Iechyd a Gofal ar gyfer Powys, a chynlluniau allweddol eraill, ewch i http://www.powysthb.wales.nhs.uk/strategies

 

 

 

 

 

Cyd-Strategaeth Iechyd a Gofal ar gyfer Powys

@2019 Lles Gogledd Powys

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon